Nucu - Hyvinvointia tunteella

Nucu on suomalainen hyvinvointialan yritys, jolla on selkeä tavoite: hyvinvoinnin lisääminen! Intohimoisen ja osaavan tiimimme kotipaikka ja toimintamme ydin sijaitsee Oulussa.

Hyvinvoinnin haasteet

Terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä asioita meille kaikille iästä riippumatta. Niiden merkitys korostuu erityisesti silloin kun kaikki ei ole kunnossa. Joskus heikentynyt hyvinvoinnin taso on seurausta varsin monisyisistä ja monimutkaisista ongelmista, joskus yksinkertaisista arjen haasteista tai vastoinkäymisistä.

Luonnolliset ratkaisut

Me Nuculla pyrimme tunnistamaan tilanteet, joissa ongelmia voidaan lievittää ja hyvinvointia lisätä luonnollisin keinoin. Monimutkaisetkin ongelmat voidaan usein ratkaista yksinkertaisesti, kun ilmiöt niiden taustalla ymmärretään riittävän hyvin.

Hyvinvointia aisteilla - Keskolasta kaikkialle

Ensimmäinen käytännön ratkaisumme, multisensorista stimulaatiota tuottava Nucu hyvinvointialusta, on kehitetty yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan Keskolan ja OYS TestLabin kanssa. Idea ääni- ja tuntoaistimuksia tuottavaan alustaan lähti Juhan kokemuksista omien keskoskaksostensa kanssa. Kehitysyhteistyö alkoi vuonna 2016 ja tuloksena syntyi pesämäinen alusta, josta kuuluu ja tuntuu äidin syke. Multisensorinen stimulaatio tukee vauvan kehitystä kuulo- ja tuntoaistien aktivoimisen avulla. Samalla äidin kohdunomainen äänimaailma voi helpottaa nukkumista, rauhoittumista ja luoda turvallisuuden tunnetta.

Multisensorisen stimulaation hyödylliset vaikutukset eivät rajoitu pelkästään vauvoihin. Keskoloista saatujen positiivisten kokemusten myötä olemme laajentaneet palveluamme, jotta voimme auttaa kaikkia, vauvasta vaariin hyötymään aisteilla luodusta hyvinvoinnista. Nucuja löytyy keskoloiden lisäksi esimerkiksi hoivakodeista, erityiskouluista ja kehitysvammaisten palveluasunnoista.

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ - SUOMESTA KAIKKIALLE

Tutkimustyö

Olemme vahvasti mukana monenlaisessa tutkimusyhteistyössä oman tietotaitomme lisäämiseksi sekä palveluidemme jatkuvan kehityksen edistämiseksi.

Tuotekehitys & valmistus

Tuotteemme suunnitellaan sekä valmistetaan Suomessa. Palveluiden laadun takaamiseksi toimimme yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa tuotteiden koko elinkaaren ajan.

Asiakasyhteistyö

Meille kaikki asiakkaamme ovat kuin yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä tekemällä pystymme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeet paremmin.

Yhteistyökumppanit