Nucu tietosuojaseloste

Päivitetty: 19/11/2018

1. TIETOSUOJASELOSTE
Nucu Oy (“Nucu” tai “me”) kehittää hyvinvointiratkaisuja.
Nucu suhtautuu tietosuojaan vakavasti ja vastuullisesti. Me keräämme ja käsittelemme
henkilökohtaisia tietoja asiakkuuksien hallintaan sekä Nucu:n verkkosivujen
kävijäanalyyseihin.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on tarjota asiakkaillemme (“Asiakas” tai “sinä”) ja
verkkosivustomme vierailijoille avoimesti tietoa Nucu:n tietosuojakäytänteistä. Tämä
tietosuojaseloste pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä henkilötietoja keräämme, kun vierailet Nucu.fi -sivustolla tai muuten olet
yhteydessä meihin
• Miksi me keräämme henkilötietoja
• Kuinka käytämme henkilötietoja
• Evästeiden käyttö Nucu.fi -sivustolla
• Sinun lailliset oikeudet
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Viimeisimmän
päivityspäivämäärän näet tämän sivun yläreunassa olevasta “Päivitetty” kohdasta.

2. YHTEYSTIEDOT
Nucu Oy
Y-tunnus: 2785473-5
Osoite: Aapistie 1, 90220, Oulu
Sähköposti: info@nucu.fi
Verkkosivut: https://nucu.fi
Yhteyshenkilö: Juha Hannula, data@nucu.fi

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?
Tiedot, joita keräämme, voidaan jakaa kahteen ryhmään: Asiakastietoihin ja
analytiikkaan. Analytiikkaa kerätään automaattisesti vieraillessasi Nucu.fi sivustolla.


Vaikka emme yleensä käytä analytiikkatietoja yksilöiden tunnistamiseen, joskus henkilö
voidaan tunnistaa niistä joko yksin tai yhdistettynä asiakastietoihin. Tällaisissa tilanteissa
analytiikkatietoja pidetään myös henkilötietoina sovellettavien lakien mukaan.
Nucu voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

• Nimi ja yhteystiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Mahdollinen viestintä Nucu:n ja asiakkaan välillä
• Laskutustiedot
• Mahdolliset hyvitys- ja reklamaatiotiedot
• Toimitusosoite ja tiedot (jos eroavat yhteystiedoista)
• Asiakkaan ostotiedot (palvelu ja hinta)

Analytiikkatiedot sisältävät esimerkiksi seuraavia:

• IP osoite
• Laitteen tyyppi
• Käyttöjärjestelmä
• Vierailun ajankohta
• Selaimen tyyppi ja versio
• Kieliasetukset

4. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot vastaanotetaan ensisijaisesti suoraan asiakkaalta mm. palvelun
hankinnan, tukipyynnön, valituksen tai muun suoran yhteydenoton yhteydessä. Yritysten
välisissä kontakteissa voimme saada tietoja suoraan työnantajalta.
Analytiikkatietoja kerätään automaattisesti, kun vierailet Nucu.fi -sivustolla.

5. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoitus

Palvelun tuottaminen ja ylläpito
Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme toimittaa ja ylläpitää asiakkaamme tilaamaa
palvelua.

Asiakassuhteen ylläpito ja viestintä
Asiakassuhteen ylläpito ja viestintä asiakkaan kanssa. Jos otat yhteyttä
asiakaspalveluumme, voimme käyttää annettuja henkilötietoja esimerkiksi ongelman
ratkaisuun tai vastaamaan kysymyksiin.

Analytiikka ja palvelun kehittäminen
Voimme käsitellä Nucu.fi sivuston käyttöä koskevia tietoja palvelumme laadun
parantamiseksi. Tämä tarkoittaa analytiikkatietojen hyödyntämistä. Kun mahdollista,
teemme tämän yhdistelmätiedoilla, joista yksilöä ei voida tunnistaa.

Markkinointi
Suostumuksella voimme lähettää sinulle markkinointimateriaaleja, kuten tarjouksia ja
mainoksia ja uutiskirjeitä.

Käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai sopimuksen luomiseen
asiakkaan kanssa. Käsittelemme myös tietoja lakisääteisten velvoitteiden, kuten
kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi.


Lisäksi käsittelemme henkilötietoja pyrkiessämme ylläpitämään ja kehittämään
liiketoimintaamme. Voimme myös käsitellä tietoja vastatessamme asiakkaiden
vaatimuksiin esimerkiksi tuotevastuutapauksissa.


6. EVÄSTEET JA ANALYTIIKKA
Käytämme useita eri tekniikoita keräämään ja tallentamaan analytiikkaa Nucu.fi sivuston
käytöstä, mukaan lukien kolmansien osapuolten evästeitä.


Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on lähetetty ja tallennettu laitteellesi, jotta
voimme tunnistaa verkkosivustojemme kävijät ja helpottaa sivuston käyttöä sekä luoda
yhteenvetoja vierailijoistamme. Tämä auttaa meitä parantamaan palveluamme ja
palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai
tiedostojasi. Käytämme evästeitä räätälöimään sivustoamme. Voit asettaa
verkkoselaimesi estämääm evästeiden käytön tai ilmoittamaan, kun evästeitä
lähetetään.
Huomioithan, että jotkus sivustomme osat eivät välttämättä toimi, jos evästeiden käyttö
estetään.


Verkkoanalytiikkapalvelut
Käytämme Google Analytics -palveluita saadaksemme tietoja ja raportteja Nucu.fi –
sivuston kävijöistä. Tietojen avulla pystymme parantamaan palveluitamme. Lisätietoa
käyttämiemme analytiikkapalveluiden tietosuojakäytänteistä löydät heidän omilta
verkkosivuilta.


7. TIETOJEN SIIRTO EU TAI ETA ALUEEN ULKOPUOLELLE
Nucu säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueella. Tietoja ei luovuteta
tai siirretä EU:n tai ETA:N ulkopuolelle.


8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS
Emme jaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa organisaation ulkopuolelle
muutakuin seuraavissa tilanteissa:


Oikeudellisista syistä
Voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa Nucu organisaation
ulkopuolelle, jos meillä on hyvä syy uskoa sen olevan kohtuudella tarpeen: (i)
täyttääksemme sovellettavat lait, säädökset ja/tai oikeuden määräykset; (ii)
havaitaksemme, estääksemme tai muuten puuttuaksemme petoksiin,
turvallisuusriskeihin tai teknisiin ongelmiin; ja/tai (iii) Nucu:n ja sen asiakkaiden etujen
suojaamiseksi lainmukaisesti. Jos mahdollista, ilmoitamme asiakkaille tällaisesta
siirrosta ja käsittelystä.


Valtuutetuille palveluntarjoajillemme
Me voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajille, jotka suorittavat
palveluita meille (mukaan lukien tietojen tallennus, myynti, markkinointi ja asiakastuki).


Muista oikeutetuista syistä
Jos Nucu on mukana yritysten yhdistymisessä, hankinnassa tai myynnissä voimme
siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille. Varmistamme kuitenkin tietojen
luottamuksellisen ja turvallisen käsittelyn jatkuvuuden. Ilmoitamme kaikille
asiankuuluville asiakkaille mahdollisimman pian, kun henkilötietoja siirretään tai he
joutuvat toisen tietosuojakäytänteen piiriin.


Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella
Voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa Nucun organisaation
ulkopuolelle muista syistä kuin aiemmin mainituista, kun meillä on asiakkaan
nimenomainen suostumus siihen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä suostumus
kaikkina aikoina.


9. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT JA KRITEERIT
Nucu ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on laillisesti sallittua ja välttämätöntä yllä
mainituissa tarkoituksissa. Varastointikausi riippuu tietojen luonteesta ja
käsittelytavoitteista. Enimmäisaika voi siis vaihdella käyttötarkoituksen mukaan
Säilytysajat määräytyvät sopimusten, suostumusten ja lakisääteisten säilytysaikojen
mukaan.


10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit ottaa meihin
yhteyttä osoitteeseen data@nucu.fi ja saada tiedot sinua koskevista henkilötiedoista,
joita olemme keränneet ja käsittelemme.


Peruuttaa suostumus
Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksen milloin
tahansa. Suostumuksen peruuttaminen vaikuttaa Nucu.fi sivuston käyttöön.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn
lainmukaisuuteen ennen sen peruuttamista.


Oikaista tietoja
Sinulla on oikeus vaatia puuttellisten tietojen täydentämistä sekä epätarkkojen tai
virheellisten tietoje korjaamista. Voit ottaa yhteyttä osoitteeseen data@nucu.fi ja me
oikaisemme / korjaamme henkilötietosi.


Poistaa tiedot
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot
järjestelmistämme. Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole perusteltua ja
oikeutettua syytä olla poistamatta tietoja. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen
data@nucu.fi ja me pyyhimme henkilötietosi mahdollisuuksien mukaan.


Vastustaa tietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos näitä tietoja käsitellään
muuhun tarkoitukseen kuin palvelun tuottamiseen, palvelun ylläpitoon, asiakassuhteen
ylläpitoon, asiakasviestintään tai Nucu.fi sivuston analytiikkaan. Jos meillä ei ole
perusteltua syytä jatkaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä, lopetamme niiden käsittelyn.


Rajoittaa tietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin,
kun tietojen poistaminen, oikaisu- tai käsittelyn vastustamispyyntö ovat vireillä ja / tai kun
meillä ei ole perusteltua syytä käsitellä tietojasi. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa
mahdollisuuksiin käyttää palveluitamme.


Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti
luettavassa muodossa ja halutessasi siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Oikeuksien käyttäminen
Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä meille pyyntö kirjeitse tai
sähköpostilla. Viestin tulee sisältää seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, yrityksen nimi,
osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voimme pyytää lisätietoja asiakkaan
henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman
toistuvia, liiallisia tai ilmeisen perusteettomia. Osoitteemme ja sähköpostiosoite löytyvät
tämän tietosuojaselosteen alusta kohdasta 2: Yhteystiedot.


11. SUORAMARKKINOINTI
Huolimatta etukäteen suoramarkkinointitarkoituksiin myönnetystä suostumuksesta
sinulla on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin
ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen data@nucu.fi.


12. TIETOJEN TURVALLINEN SÄILYTYS
Me pidämme huolen, että tietosi ovat turvassa. Me käytämme hallinnollisia,
organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojauskeinoja keräämämme ja käsittelemämme
henkilötietojen suojaamiseksi. Suojauskeinoja voivat olla esimerkiksi tietojen
kryptaaminen, pseudonymisointi ja pääsyvalvonta (fyysinen sekä digitaalinen).


Turvallisuustoimenpiteemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukaista tietoturvatasoa.
Testaamme säännöllisesti järjestelmämme tietoturvahaavoittuvuuksien varalta.
Jos turvallisuustoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, joka
todennäköisesti vaikuttaa yksityisyyteesi sitä heikentävästi, ilmoitamme asiasta sinulle ja
tarvittaville viranomaisille sovellettavien tietosuojalainsäädännön vaatimusten
mukaisesti.


13. VALITUKSEN TEKEMINEN
Jos henkilötietojesi käsitteleminen on ristiriidassa sovellettavien tietosuojalakien kanssa,
ota yhteyttä osoitteeseen data@nucu.fi. Valitus voidaan tehdä myös
tietosuojavaltuutetulle